Mats Thorén

Uppvuxen i Holmsund, Västerbottens län. Neutraliserad skåning vid 18 års ålder. Utbildning på Akademie der Bildenden Künste i Wien, därefter Arkitektexamen på Chalmers Tekniska Högskola i. Anställd på SAMARK Arkitektur & Design AB sedan 1980.

Chefsarkitekt, handläggande arkitekt och projekteringsledare för offentliga byggnader och bostäder. Problemlösare/rådgivare till klienten, kreativa koncept för estetiska och funktionella layouter i komplicerade projekt. Tilldelad "Utmärkt Svensk Form" 1998. Ordförande i Sydsvenska Belysningssällskapet sedan 2005.

Armatur: Phenix, Balance, Sunlight.