Produktutveckling

ateljé Lyktan

Varje månad kommer det in ett antal designförslag till designchefen som är den första att avgöra om förslaget ska gå vidare i processen. Om det ligger inom ramarna för vårt behov och formspråk går det sedan vidare till sortimentsrådet. Detta är det vanligaste händelseförloppet, men det kan även förekomma att vi ger designuppdrag till formgivare, när vi har ett tydligt behov av en specifik armaturtyp.

När ett designförslag går vidare till sortimentsrådet granskas produkten av flera nyckelpersoner på företaget; R&D manager, produktdirektör, designchef samt teknisk specialist. Dessa går igenom alla aspekter ur ett tekniskt perspektiv samt om produkten fyller ett behov eller om den riskerar att ta marknadsandelar av en annan produkt.

Sortimentsrådet träffas fyra gånger om året, vid de tillfällena visas ett tiotal designförslag upp. Rådet tar sedan ett gemensamt beslut om en produkt ska gå vidare till nästa fas – konceptfasen.


Konceptskiss på Ogle Mini.


Koncept

I konceptfasen är produktionstekniker, inköpare, konceptkonstruktör samt produktchef involverade. Produktchefen gör ett utkast på en kravspecifikation och konceptkonstruktören undersöker om det går att hitta en rimlig lösning. Förslag på kostnader och produktionsmetoder tas fram i den här fasen. Nu tar man även det avgörande beslutet om ett projekt ska starta eller inte starta.


Konceptkonstruktören försöker hitta lösningar som motsvarar kravspecifikationen.Design

Om projektet har fått klartecken att starta går produkten vidare in i designfasen. Det är nu projektet startar på riktigt. En tidsplan och kravspecifikation upprättas av de projektledare som driver projektet framåt. Prioriteringen av olika projekt görs av ledningsgruppen. Prototyper tas fram och underleverantörer väljs.


Prototyper tas fram i Ateljén.


I Ateljén skapas även skräddarsydda kundanpassningar.


Konstruktören utvärderar montering och driftsparametrar för drivdon.


Verktyg

Nu är det dags att bestämma verktygen. Strukturer förbereds och planering gällande fixturer, förpackning, kalkyler, priser och systemsupport gås igenom. Utfallsprover, testmontering, ljusmätningar, modeller till marknadsmaterial ingår också i verktygsfasen. Detta är den fas som tar längst tid.


Verktyget till Ogle Mini.


De första delarna ur verktyget som senare bildar armaturhuvudet till Ogle Mini.


Delarna till armaturhuvudet är nu sammansatta men ännu olackerade.


Ljusmätningsutrustning.


0-serie

Förserien – även kallad nollserien – är en generalrepetition inför serietillverkningen. Förseriens syfte är att validera alla ingående delar och processer i tillverkningen, för att säkra kostnader, leveranssäkerhet och ledtid mot serieplanen.

Under förserien tas sälj- och marknadsprover fram som används under fotografering, till mässor och för säljarna att kunna visa upp för slutkund.


Gängning av rör.


Nivåjustering av armatur.


Ogle Mini intar sin plats i fotostudion.


1-serie

Nu tillverkas produkten mot kundorder och produkten lämnas över till vår produktion där den lackeras och monteras innan den säljs och levereras till kund. Projektet anses vara avslutat och summeras i en slutrapport.


Stommar till Time transporteras genom pulverlackeringen.


Slutfasen av monteringen för armaturen Time.


Den ikoniska gaveln på Time syns här staplad inför packning och leverans.


Time och Ogle Mini, Svarta huset i Malmö.

Not

Designförslag mottages via mail till vår designavdelning. Produkt- och Designchef Tommy Jäversjö.
tommy.javersjo@ateljelyktan.se